گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# اطلاعيه‌ جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران درباره‌ آزمون‌ استخدام قراردادي سال ۱۳۹۵

اطلاعيه‌ جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران درباره‌ آزمون‌ استخدام قراردادي سال ۱۳۹۵

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند (۱۳) ماده واحده بودجه سال ۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون استخدامي جمعيت هلال احمر مي‌رساند كه با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در واحدهاي استاني و ستادي در اطلاعات ثبت‌نامي موجود، داوطلباني كه حائز يكي از شرايط امدادگر فعال، داوطلب فعال، فرزند كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر و ايثارگران نبودند، غير واجد شرايط شناخته شده و امكان صدور كارت شركت در جلسه آزمون براي آنها ميسر نمي‌باشد. لذا به اين داوطلبان (كه پيامكي درخصوص موضوع فوق براي آنها ارسال گرديده) تاكيد مي‌گردد، در صورت دارا بودن شرايط، لازم است در ساعات اداري و حداكثر در يكي از روزهاي شنبه ۹۵/۰۵/۰۲، يكشنبه۹۵/۰۵/۰۳ و يا دوشنبه ۹۵/۰۵/۰۴ جهت تحويل مدارك و مستندات لازم به ستادهاي مركز استان شغل محل انتخابي خود مراجعه فرمايند و در غير اين صورت مي‌توانند از اول شهريورماه با در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر به استان حوزه امتحاني انتخابي در زمان ثبت نام مراجعه و نسبت به دريافت وجه ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
ضمناً به دليل طولاني بودن فرآيند بررسي شرايط و صلاحيت ثبت‌نام در آزمون داوطلبان، اين آزمون در تاريخ ۹۵/۰۵/۰۸ برگزار نخواهد شد و زمان برگزاري آزمون به روز جمعه مورخ ۹۵/۰۵/۲۹ موكول گرديد.