قالب وردپرس درنا توس

هتل و مهمانسراها

هتل ها

هتل پارس ۳۲۱۱۹۳۰۱ کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – چهارراه فرهنگیان
هتل گواشیر ۳۲۵۱۲۷۱۸ کرمان – بزرگراه امام خمینی – نرسیده به پل ابوذر
هتل اخوان ۳۲۴۴۳۱۷۹ کرمان – بلوار شهید صدوقی – نبش چهارراه فیروزه
هتل کرمان ۳۲۵۱۳۰۷۰ کرمان – بلوار قدس – جنب دفتر پستی شهید قندی
هتل ارگ جدید ۳۲۶۱۱۳۸۱ کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نرسیده به فرودگاه
هتل هزار ۳۲۲۶۷۰۹۹ کرمان – پارک نشاط – خیابان سعدی – کوچه ۵
هتل ناز ۳۲۴۵۰۴۹۸ کرمان – بلوار شهید صدوقی – نبش چهارراه فیروزه
هتل امین ۳۲۲۲۹۴۶۴ کرمان – خیابان شهید چمران ( سه راه شمال جنوبی )
هتل جهانگردی ۳۲۴۴۵۲۰۳ کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش چهار راه شفا
هتل صحرا ۳۲۲۲۳۱۹۸ کرمان – میدان قرنی – خیابان دکتر ناظرزاده کرمانی

مهمانسراها

مهمانپذیر امید ۳۲۲۲۰۵۷۱ کرمان – خیابان شهید قرنی – نرسیده به میدان شهید قرنی
مهمانپذیر بزرگ ۳۲۲۴۵۲۰۳ کرمان – بلوارجمهوری اسلامی – نبش چهارراه شفا
مهمانپذیر حافظ ۳۲۲۲۰۴۱۳ کرمان – خیابان قدس – نرسیده به چهارراه طلقانی
مهمانپذیر فردوسی ۳۲۲۲۶۷۱۴ کرمان – خیابان شهید مطهری – نرسیده به میدان فابریک
مهمانپذیر مهدی ۳۳۱۲۵۹۳۸ کرمان – خیابان ناصریه – روبروی داروخانه مادر
مهمانپذیر رضوان ۳۲۲۲۴۵۴۸ کرمان – میدان شهدا – جنب فروشگاه حاج خلیلی
مهمانپذیر رضا ۳۲۲۶۴۰۱۲ کرمان – خیابان قدس – سه راه معلم
مهمانپذیر ولیعصر ۳۲۲۲۴۹۱۲ کرمان – خیابان طالقانی
مهمانپذیر ایران ۳۲۲۲۳۹۸۴ کرمان – خیابان قدس
مهمانپذیر آزادی ۳۲۲۲۷۰۰۷ کرمان – چهارراه طالقانی
مهمانپذیر سعدی ۳۲۵۲۰۸۰۲ کرمان – بلوار شهید صدوقی – خیابان دخانیات
مهمانپذیر ابوذر ۳۲۲۲۶۲۴۴ کرمان – خیابان مطهری – روبه روی بیمارستان راضیه فیروز
مهمانپذیر میلاد ۳۲۴۵۰۶۱۷ کرمان – خیابان صدوقی
مهمانپذیر بهار ۳۲۲۲۴۵۹۰ کرمان – میدان توحید