قالب وردپرس درنا توس

خدمات حمل و نقل

تاکسی تلفنی

آژانس تاکسی تلفنی آبنوس کویر ۳۲۴۴۶۱۱۱ کرمان – خیابان بهمنیار – نبش خیابان شهد علی ضیاء
آژانس تاکسی تلفنی آریایی منش ۳۲۱۱۳۹۹۰ کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – کوچه مسجد امام رضا(ع)
آژانس تاکسی تلفنی باهنر کریمان ۳۲۲۲۰۳۸۷ کرمان – ضلع شرقی پارک نشاط
آژانس تاکسی تلفنی دانشجو سیر کرمان ۳۳۳۲۲۴۳۴ کرمان – خیابان شهدا – روبروی خانه معلم
آژانس تاکسی تلفنی زرین کالسکه کرمان ۳۲۴۴۰۰۰۶ کرمان – خیابان بهمنیار – نبش آبنوس
آژانس تاکسی تلفنی ساره کرمان ۳۲۴۶۷۰۸۰ کرمان – خیابان اقبال – فروشگاه بسیجیان
آژانس تاکسی تلفنی ستاره بهارستان ۳۲۶۱۴۷۵۰ کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسلامی – شهرک بهارستان
آژانس تاکسی تلفنی سیر جنوب ۳۲۲۶۳۸۳۲ کرمان – بلوار پارادیس – برق منطقه ای
آژانس تاکسی تلفنی شباهنگ جنوبشرق ۳۲۵۱۵۰۰۰ کرمان – پارک مطهری – ابتدای خیابان خیام
آژانس تاکسی تلفنی شبدیز کهکشان ۳۲۶۱۴۲۶۱ کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – شهرک الهیه

وانت تلفنی

وانت تلفنی نوذری پور ۳۳۲۲۳۲۸۳ کرمان – خیابان ۱۷ شهریور – کوچه ۲۸
وانت تلفنی مسعود ۳۲۲۳۱۰۰۰ کرمان – خیابان استاد مطهری شرقی
وانت تلفنی سادات ۳۲۲۲۶۰۰۳ کرمان – خیابان پیروزی
وانت تلفنی رخش ۳۲۴۷۳۲۴۳ کرمان – بلوار آیت الله صدوقی
وانت تلفنی کرمان وانت ۳۲۲۳۸۷۴۰ کرمان – خیابان امام – بلوار میدان قلعه
وانت تلفنی پارسیان ۳۲۲۶۲۱۳۰ کرمان – خیابان شریعتی – کوچه ۱۳ شرقی
وانت تلفنی جاوید ۳۲۴۵۶۱۹۹ کرمان – خیابان ۲۴ آذر – کوچه ۷۷
وانت تلفنی همتی ۳۲۸۲۰۶۰۰ کرمان – شهرک الغدیر
وانت تلفنی ایران ۳۲۷۳۶۷۰۰ کرمان – خیابان ابوحامد – روبروی بیمارستان آیت الله کاشانی
وانت تلفنی گوهری ۳۳۲۲۰۸۶۹ کرمان – خیابان شهاب – بلوار ولی عصر