قالب وردپرس درنا توس

استخدام کارگر فنی در نمایندگی ایران خودرو

۱- عنوان شغل : کارگر فنی
۲- مشخصات کار:  کاردریکی از نمایندگیهای ایران خودرو
۳- مشخصات و شرایط مورد نیاز : دونفرمرد –مهارتدرکار فنی  –سن ۲۰تا۳۰ سال
۴- ساعت کاری : ساعتکار ۷:۳۰تا۱۷
۵- میزان حقوق : حقوققانون کار

کاریابی کاردان

آدرس کاریابی : کرمان – بلوارکارگر – کوچه کارگر ۵

شماره تماس : ۳۲۷۵۵۵۱۹-۳۲۷۵۵۵۱۸