گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# استخدام شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو در بم

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو در شهرستان بم در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید :

شرايط جذب :

داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند :

• تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

• اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور

• متعهد به قانون اساسي كشور جمهورياسلامي ايران

• نداشتن منع قانون از نظر خدمت نظاموظيفه عمومي

• نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيصمراجع ذيصلاح

• شرايط سني :

داشتن حداقل ۱۸ سال براي تمامافراد متقاضي و حداكثر طبق بندهي زير.
براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم ۲۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم ۲۸ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس ۳۲ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس ۳۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتر(بدون محدوديت)
رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره اي الزامي نيست

• دارا بودن مدرك تحصيلي ويا اصلگواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد

• مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبانانگليسي

مدارك مورد نياز :

• عكس پرسنلي ۴*۳

• گواهي يا اصل مدرك تحصيلي به همراه كپي

• اصل شناسنامه و كارت ملي فرد متقاضي به همراه كپي از تمام صفحات و كرات

• اصل شناسنامه همسر و فرزندان به همراه كپي از تمام صفحات ( در صورت وجود )

• اصل كارت پايان خدمت يا هر نوع معافيت قانوني به همراه كپي ( براي آقايان)

مشاغل مورد نیاز :

ردیف سمت جنسیت مدرک تحصیلی سایر شرایط
۱ رئیس اداری مرد کارشناس ۱۰ سال سابقه کار و ۵ سال سابقه مدیریت در بخش اداری و اجرایی/ آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
۲ رئیس مالی مرد کارشناس به بالا ۱۰ سال سابقه کار و ۵ سال سابقه مدیریت/ آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
۳ کارشناس مرد الکترونیک، مکانیک، مدیریت صنعتی،صنایع، برق قدرت، شیمی تازه فارغ التحصیل دانشگاه جهت کار در بخشهای تعمیرات رنگ،مهندسی تزئینات، کنترل کیفیت/ مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی/ درصورت داشتن سابقه کاری در ررزومه قید نمایی.
۴ مترجم زبان انگلیسی مرد لیسانس دارای ۲ سال سابقه / آشنایی با کامپیوتر

متقاضيان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ثبت نام شرکت صنایع خودرو سازی مدیران خودرو به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

لینک ثبت نام