قالب وردپرس درنا توس

# استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل اجرای پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محلل سهمیه استخدامی شماره ۲۰۹/۸۵/د مورخ ۹۵/۲/۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعداد ۱۱۷ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی طبق اطلاعیه ذیل استخدام نماید:

جهت دریافت اطلاعیه کلیک فرمایید


لیست بیمارستانهای تابعه و تعداد  مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز برحسب جنسیت

جمع تعداد موردنیاز

شرایط احراز

مرد

زن

بهیار

کرمان

مرکز آموزشی درمانی باهنر

۲

۱

۱۶ نفر

(۹ نفر مرد)

( ۷ نفر زن)

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته بهیاری

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

۳

۱

مرکز آموزشی درمانی شفا

۱

ـ

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

۲

ـ

بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

ـ

۱

راور

بیمارستان علی ابن ابیطالب

ـ

۱

سیرجان

امام رضا (ع)

ـ

۱

زرند

بیمارستان سینا

ـ

۱

شهربابک

بیمارستان ولیعصر

۱

ـ

بافت

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

ـ

۱

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز برحسب جنسیت

جمع تعداد موردنیاز

شرایط احراز

مرد

زن

پرستار

کرمان

مرکز آموزشی درمانی باهنر

۶

۳

۳۷ نفر

( ۱۷ نفر مرد)

(۲۰ نفر زن)

دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

۴

۶

مرکز آموزشی درمانی شفا

۱

۲

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

۳

ـ

بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

ـ

۱

راور

بیمارستان علی ابن ابیطالب

ـ

۲

سیرجان

امام رضا (ع)سیرجان

ـ

۳

زرند

بیمارستان سینا

ـ

۱

شهربابک

بیمارستان ولیعصر

۱

۱

بافت

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

۲

۱