گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# استخدام جوشکار ساده

۱_عنوان شغل:جوشکار ساده

۲_مشخصات کار:کار در شرکت

۳_مشخصات و شرایط کارجو:۲نفر.اقا.اشنا به کار.ترجیحا مجرد

۴_ساعت کار:۷تا۳بعدازظهر

۵_میزان حقوق: حقوق اداره کار و بیمه

کاریابی کاوشگران شرق

آدرس کاریابی : کرمان – خیابان گنجعلیخان – کوچه شماره ۱ 

شماره تماس : ۳۲۲۵۴۸۰۰