گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

# استخدام توزيع كننده

۱- عنوان شغل : توزيع كننده

۲- مشخصات كار : كار در شركت پخش

۳- مشخصات كارجو : حداقل ديپلم ،وانت داشته باشند،بين ٢٢ تا ٣٥ سال

۴- ساعت كاری : ٨ تا ١٦

۵- حقوق : حداقل اداره كار بيمه

کاریابی کارآفرین

آدرس کاریابی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه شماره ۱

شماره تماس : ۳۲۴۴۶۸۳۶